Työn verotuksen keventäminen – huijausta

Kokoomus ja muut oikeistopuolueet (perussuomalaiset ja keskusta) yrittävät huijata ihmisiä puhumalla työn verotuksen keventämisestä. Itse asiassa vaatimus: “työn verotusta on kevennettävä” tarkoittaa tulonsiirtoa keski- ja pienituloisilta suurituloisille ja rikkaille.

Miksi näin kävisi? Näin kävisi koska jos veroja täytyy kerätä 100 yksikköä, josta työn verotuksen osuus on tätä nykyä noin 8 yksikköä, työn verotuksen keventäminen johtaisi menetettyjen verojen keräämiseen erilaisina kulutusveroina. Kulutusverot ovat tasaveroja, joita ihmiset maksavat saman suuruisina riippumatta tulojen suuruudesta. Työn verotus taas on progressiivista (eli tulojen mukaan nousevaa) ja suurituloiset maksavat sitä enemmän kuin pienituloiset. Lisäksi työn verotuksen keventäminen keventäisi palkankorotuspaineita, mikä taas näkyy yrittäjien voitoissa. Kokoomuksen työnverotuksen keventämisvaatimus hyödyttäisi siis suurituloisia ja yrittäjiä, mutta ei keskituloisia puhumattakaan pienituloisista.

Kokoomuksen ja muiden oikeistopuolueiden taholta on esitetty myös, että Suomen veroastetta tulisi laskea. Suomen veroaste on korkea mutta ei pohjoismaiden korkein. Jos meillä olisi yhtä korkea veroaste kuin Tanskassa, meillä ei olisi tarvetta ottaa lainkaan lisää valtionvelkaa.

veroastetta olisi mahdollista nostaa, ansiotuloverotuksen progressiota olisi mahdollisuus kiristää ja veropohjaa laajentaa muun muassa matalasti tai ei ollenkaan verotettavien listaamattomien yritysten osinkojen suuntaan, varallisuusvero tulisi palauttaa suurten omaisuuksien haltijoille ja pääomaverotusta kiristää kautta linjan. Pienten palkka-ja eläketulojen verotusta olisi mahdollista keventää ja verottoman tulon alarajoja korottaa.