Luontokato ja ilmastonmuutos pysäytettävä

Luontokato, joka tarkoittaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien sekä muun elollisen häviämistä on kiihtynyt viimeisten vuosikymmenten aikana ihmisten toiminnan seurauksena. On alettu puhumaan antroposeenistä, jota jotkut tutkijat ovat ehdottaneet nykyajan nimeksi. Antroposeeni eli ihmisten aika on alkanut teollistumisen myötä 1800-luvun alussa ja se näkyy jopa maapallon geologiassa ihmisten jättäminä jälkinä.

Ympäristömielenosoitus Rovaniemellä vuonna 2019. Banderollissa kehotetaan: Jos ajattelet, että talous on ympäristöä tärkeämpi, yritä pidättää hengitystäsi laskiessasi rahojasi.

Teollistuminen ja siihen liittyvä luonnonvarojen liikakulutus sekä esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden ja muovien käyttö, sademetsien ja muiden metsien tuhoaminen, meillä Suomessa erityisesti metsäojitukset, suurimpien jokien valjastaminen sähköntuotantoon ja viimeisempinä nopea ja voimistuva kaivosboomi ovat hävittäneet tai turmelleet monien eläinten elinympäristöjä ja kokonaisia lajeja sukupuuttoon.

Ihminen on täysin riippuvainen luonnosta. Me emme voi elää hetkeäkään ilman luonnon tuottamia ekosysteemipalveluita (esimerkiksi happea, tai ravintoa) ja siksi meidän tulee pysäyttää luontokato. Jos emme saa luontokatoa pysäytettyä meille käy kuten muutamille muinaisille kulttuureille, jotka kuluttivat luonnonvarat loppuun asuinpaikoiltaan ja hävisivät tai joutuivat muuttamaan muualle.

Ilmastonmuutos on myös ihmisen aiheuttama ilmiö, joka on johtamassa katastrofaalisiin seurauksiin koko maapallolla. Se johtuu siitä, että ihmiset ja meidän rakentamamme yhteiskunnat, teollisuuslaitokset ja liikennevälineet käyttävät energialähteenään fossiilisia polttoaineita (öljy, hiiltä ja kaasua). Niiden polttamisesta syntyvä hiilidioksidi nousee ilmakehän yläkerroksiin ja muodostaa siellä kasvihuoneen kattoa muistuttavan sulun, joka päästää lävitseen auringon lämpösäteilyn mutta ei päästä lävitseen säteilyn synnyttämää lämpöä. Lämpö lisääntyy hiilidioksidin lisääntyessä. Lämmön nousu on erityisen suurta täällä pohjoisessa.

Ilmastonmuutos kiihdyttää lajikatoa, aiheuttaa kuivuutta toisaalla ja sateita toisaalla. Kuivuus aiheuttaa nälänhätää ja se voi johtaa jopa sotiin ja suuriin muuttoliikkeisiin. Syyrian sodan yhdeksi syyksi on esitetty viljelymaiden kuivumista ja siitä johtunutta tyytymättömyyttä ja sisällissotaa, jonka seuraukset näkyivät Suomessakin.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii voimakkaita toimia, mutta se on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti niin koko maailmassa kuin Suomessakin. Suomen on kannettava vastuunsa tässä kamppailussa ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta.

Palaa etusivulle