Kaivoksille rajat

Kaivosvierailulla Bolidenin Kevitsan kaivoksella Sodankylän Petkulan kylän lähettyvillä selvisi, että kaivosyhtiö ei hyväksy mineraaliveroa, joka on nyt menossa eduskunnan käsittelyyn. Boliden Kevitsan toimitusjohtaja ei ollut perillä mineraaliveron määräytymisperusteista. Yhtiö ei siis hyväksy sitä, että.Suomen yhteiskunta saisi kohtuullisen korvauksen uusiutumattomista luonnonvaroista, kuten lain perusteluissa on mainittu.

Paikalla olleet kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä (sdp) ja Heikki Autto (kok) sekä suuri osa paikalla olleista kansanedustajaehdokkaista tietää kaivostoiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista ilmeisesti hyvin vähän.

Keskustan piirin puheenjohtaja oli täysin kaivosteollisuuden kannalla, hän muun muassa toivoi kaivostoiminnan aloittamista Sallassa, jossa on töissä. Sallassa häärää sveitsiläisomisteinen Cobalt 66 Latitude yhtiö. Keski-Lapin valtaamisen jälkeen malminetsintä laajenee Itä-Lappiin.

Jos kaivosyhtiön toimitusjohtajaan ja propagandapäällikköön on uskominen Kevitsa on maailman paras, puhtain, ja kaikin puolin erinomaisin kaivos. Heihin ei kuitenkaan ole uskomista vaan esimerkiksi kaivoksen ympäristötiedottamista luonnehtii salailu ja ympäristönhoitoa viherpesu.

Tapasin Sodankylässä paikallisen henkilön, joka kertoi havainnoistaan Kitisen veden laadun huononemisesta kaivoksen toiminnan aloittamisen jälkeen. Kevitsan kaivos laskee jätevetensä Kitiseen, Vajukosken altaaseen. Jo viisi vuotta sitten uutisoitiin, että kaivoksen aloittamisen jälkeen kaivoksen lähialueiden pohjavedet ovat pilaantuneet juomakelvittomiksi.

Kysyin Bolidenin kaivoksen jälkihoidosta yhtiön ympäristöinsinööriltä. Hänen vastauksensa oli, että esimerkiksi sivukivikasat maisemoidaan. Miten estetään veden pääsy sivukivikasoihin liuottamaan louhituista kivistä metalleja ympäristöön jäi vaille vakuuttavaa vastausta. Joitakin pilottihankkeita on kuulemma meneillään.

Rikastushiekka-altaiden, jotka vuotavat mm. Kittilän kultakaivoksella, pohjarakenteista ei tullut selvyyttä.

Kaiken kaikkiaan kaivosvierailu osoitti, että Lapissa on menossa valtava kaivosboomi. Jos kaikki nyt suunnitellut kaivosprojektit toteutuvat, maaperä ryöstetään putipuhtaaksi ja samalla tuhotaan muiden, kestävien elinkeinojen toimintaedellytykset.

Kaivosyhtiöiden toiminnalle on saatava rajat. Kaivosten päästöt on saatava kuriin. Kaivosvero (kaivosmineraalivero), joka tuo Suomen yhteiskunnalle riittävän korvauksen uusiutumattomista luonnonvaroistamme, on saatava voimaan.

Me ja meitä edeltävät sukupolvet olemme eläneet täällä satoja, jopa tuhansia vuosia vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Me tulemme elämään täällä jatkossakin, jos emme anna kaivosyhtiöiden ryöstää maaperämme rikkauksia, turmella vesiämme ja maitamme.

Palaa etusivulle

Lisää kaivostoiminnasta Lapissa Kaivosryntäys Lapissa