… ettei Kemijoesta tulisi kaivosyhtiöiden likaviemäri

Näkemyksiäni kaivosteollisuuden toiminnan vaikutuksista.