Elämänkertaa

Vesa Puuronen

Professori, tutkija, poliitikko, aktivisti

Eurovaaliehdokkaana vuonna 1996. Vaalivankkurit Joensuun torilla.

Koulutus

Valmistuin ylioppilaaksi Rovaniemen Keskustan lukiosta (nykyisin Lyseonpuiston lukio) vuonna 1977. Asepalveluksen suoritin Sodankylän Jääkäripataljoonassa vuosina 1977-78. Sotilasarvoltani olen alikersantti. Armeijan jälkeen suoritin yrittäjätutkinnon Rovaniemen kauppaoppilaitoksessa vuosina 1978-1979 ja vuonna 1979 aloitin opiskelun Joensuun korkeakoulussa, jossa suoritin humanististen tieteiden kandidaatin, filosofian kandidaatin, kasvatustieteen lisensiaatin ja yhteiskuntatieteen tohtorin tutkinnot.

TYÖURA

Olen työskennellyt Joensuun korkeakoulussa, myöhemmin yliopistossa vuosina 1983-2006 erilaisissa tehtävissä. Vuosina 2004-2005 toimin sosiologian professorina Lapin yliopistossa, vuodesta 2006 vuoteen 2013 toimin Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella lehtorina ja tutkimusjohtajana. Vuoden 2013 elokuun alusta olen toiminut Oulun yliopiston sosiologian professorina.

1.5. – 31.7. 1984                 Suunnittelija, Kasvatustieteiden tiedekunta, sosiologian laitos, Joensuun yliopisto.

1.9. 1984 – 30.11.1989      Tutkija,  Sosiologian laitos ja Karjalan tutkimuslaitos,  Joensuun yliopisto.

1.12. 1989 – 6.6. 1991        Apulaisasiantuntija. International Institute for Educational Planning/UNESCO, Pariisi.

1.8. 1991 – 31.12. 1994      Yliassistentti ja assistentti, S­osi­o­l­ogian laitos. Joensuun yliopisto.

1.1. 1995 – 31.12. 1997      Tutkija. Karjalan tutkimuslaitos,  Joensuun yliopisto.

17.2. 1998 – 31.7. 1998      Erikoistutkija, Karjalan tutkimuslaitos,  Joensuun yliopisto

1.8.1998  – 30.11. 1999      Vanhempi tutkija, Suomen Akademia.

1.12. 1999-31.1. 2004        Ohjelmajohtaja Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa (SYREENI) tutkimusohjelma. Suomen Akatemia/Joensuun Yliopisto.

1.2 2004 – 31.7. 2005        Professori, Yhteiskuntatutkimuksen laitos. Lapin Yliopisto.

1.8. 2005 – 31.7. 2006       Erikoistutkija, Karjalan tutkimuslaitos,  Joensuun yliopisto

1.8.2006 – 28.2.2009        Vanhempi lehtori, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos, Kuopion yliopisto

1.3. 2009 – 31.12.2010 Erikoistutkija. Itä-Suomen yliopisto

1.1. 2011 – 31.8. 2011 Yliopistonlehtori, Itä-Suomen Yliopisto

1.9. 2011-31.7. 2013 Tutkimusjohtaja, Itä Suomen yliopisto

1.8. 2013 – Professori, Oulun Yliopisto

TUTKIMUS

Tein pro gradu tutkielman Suomen historiasta ja sosiologiasta. Molemmissa graduissa tutkimuskohteena olivat nuorisojärjestöt, niiden historia ja yhteiskunnalliset tehtävät. Sosiologian pro gradu valmistui vuonna 1986 ja Suomen historian vuonna 1987. Lisensiaatin tutkielmani Nuorisojärjestöjen toiminta ja toiminnan mieli jatkoi saman teeman käsittelyä. Sosiologian väitöskirjani Nuoret maailmansa rakentajina (1995) käsitteli tyttöjen ja poikien keskustelukulttuurien eroja.

Vuosina 1995 – 1997 toimin monitieteisen, kansainvälisen tutkimusprojektin Nuoriso muuttuvassa Karjalassa osaprojektissa Nuorten poliittinen kulttuuri ja arkielämä Karjalassa. Tutkimus toteutettiin Karjalan tasavallassa Venäjällä ja Pohjois-Karjalassa. Projektia rahoitti Suomen Akatemia.

Vuosina 1998-2001 johdin Suomen Akatemian, Joensuun yliopiston ja Opetusministeriön rahoittaman tutkimusprojektia “Joensuun skinheadit, yhteisön tuote?”  

1998-2002 johdin anti-rasistista interventioprojektia EXIT, jonka tavoitteena oli rasismin ja muukalaispelon vähentäminen Joensuun nuorison keskuudessa. Projekti perustui yhteistyöhön kaupungin nuorisotoimen ja sosiaalitoimen sekä Joensuun poliisin ja kriminaalihuoltoyhdistyksen kanssa. Yhteistyöhön osallistui myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. EXITiä  rahoittivat OPM, Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto. 

1999-2004 olin Suomen Akatemian tutkimusohjelman Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa (SYREENI) ohjelmajohtajana. (http://www.joensuu.fi/syreeni). Ohjelmaan kuului 21 tutkimusprojektia eri yliopistoista. Hankkeissa työskenteli yhteensä yli 100 tutkijaa.

Vuosina 2004-2007 johdin tutkimusprojektia Erilaisuus Venäjällä – Hybridit identiteetit ja arkipäivän rasismi nuorten venäjänmaalaisten keskuudessa. Projektia rahoitti Suomen Akatemia ja se kuului Suomen Akatemian Muuttuva Venäjä – tutkimusohjelmaan. Projektissa on työskenteli lisäkseni 2 suomalaista ja 9 venäläistä tutkijaa sekä lukuisia tutkimusapulaisia.

Vuosina 2011-2015 johdin EU:n FP7 (Seventh Framework Programme) projektin: “Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement” Muisti, nuoriso, poliittinen perintö ja kansalaisaktivismi Suomen osa-projektia. Projektia rahoitti EU.

Näiden tutkimusprojektien ohella tai osana olen tehnyt tutkimusta suomalaisesta rasismista (teos Rasistinen Suomi 2011), kaltoinkohtelusta koulukodeissa (Yhteiskunnan tahra. Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset, Marjo Laitalan kanssa 2016), Oikeistopopulismista (Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi, toimitettu Kari Saaren kanssa 2017). Lisäksi olen toimittanut kaksi teosta kotiseutuni historiasta (Elämää Yläkemijoen kylissä 2015 ja Veden ja metsän viljasta 2019).

Tällä hetkellä teen tutkimusta hankkeessa, jonka nimi on Tieto, pelko, valta. Tutkin siinä haastatteluihin, dokumentteihin, lehtiaineistoihin ja omakohtaisiin havaintoihin perustuen sisäilmaongelmiin, kunnalliseen demokratiaan, yliopistojen toimintaan, vesivoimarakentamiseen ja kaivosteollisuuteen liittyviä hallinnan kysymyksiä. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on 2024.

Palaa etusivulle

POLIITTINEN TOIMINTA

Aloitin poliittisen toimintani noin viisitoistavuotiaana 1970-luvun alussa. Tuolloin en vielä kuulunut mihinkään järjestöön vaan poliittinen toiminta tarkoitti lähinnä yhteiskuntatieteellisen, erityisesti marxilaisen kirjallisuuden lukemista ja kiihkeitä, pitkiä keskusteluita politiikasta koulukavereiden ja naapureiden kanssa. Lukemistani kirjoista mieleeni on jäänyt Ele Aleniuksen: “Sosialistiseen Suomeen” ja Neuvostoliittolaisen, Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliikkeen julkaisema noin 800 sivuinen teos Marxilaisen filosofian perusteet. Olin vuonna 1972 kesällä heinänteossa Auttissa, kummisetäni, keskustapuolueen aktiivijäsenen Veikko Harju-Auttin tilalla. Tuolloin herätti jonkin verran huomiota, että lueskelin iltaisin, pitkän työpäivän päätyttyä tätä kirjaa.

Vuonna 1974, lukiolaisena, liityin Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton (SDNL) jäseneksi. Osaston nimi oli Viirinkankaan Viiri-nuoret. Vuonna 1978 liityin Sosialistisen opiskeliliiton (SOL) jäseneksi, perusosasto oli Rovaniemen marxilaiset opiskelijat (RoiMO). Tullessani opiskelemaan Joensuuhun syyskuun alussa 1979 liityin saman tien Joensuun Sosialististen Opiskelijoiden (JOSO) jäseneksi. Edellä mainittujen järjestöjen lisäksi olin mukana perustamassa Ounaskosken Demokraattisia Nuoria (SDNL) Rovaniemellä vuonna 1975 ja toimin sen puheenjohtajana. Lisäksi olin mukana perustamassa Vanttauksen demokraattisia nuoria ja SKDL:n Vanttauskosken yhdistystä 1970-luvun lopulla. Toimin viimeksi mainitun yhdistyksen sihteerinä. 1980-luvulla olin SOL:n keskushallituksen jäsenenä.

Myös myöhemmin, aloitettuani työurani yliopistossa vuonna 1983, 40 vuotta sitten olen toiminut aktiivisesti vasemmistolaisissa järjestöissä ja osallistunut myös muuhun ei-polittiseen yhdistystoimintaan ja aktivismiin.

Vuonna 1990 perustetun Vasemmistoliiton toimintaan olen osallistunut vuodesta 1991 lähtien. Olen toiminut puolueen kaupungin-valtuutettuna Rovaniemellä vuodesta 2011 lähtien ja muun muassa vapaa-ajanlautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenenä sekä lapsiperhe- ja nuorisoasianjaoston varapuheenjohtajana ja hallintosääntötyöryhmän jäsenenä.

Olen Lapin aluevaltuuston jäsen ja Lapin hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, lisäksi olen Vasemmistoliiton Lapin hyvinvointialueen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja.

TOIMINTA KANSALAIS-JÄRJESTÖISSÄ

Puoluetoiminnan lisäksi olen toiminut pitkään aktiivisesti erilaisissa kansalaisjärjestöissä, joista mainittakoon Suomi-Nigaragua-seura, Joensuun Grenada-seura, Suomi-Neuvostoliitto-seura, Suomi-Puola-seura, Luonto-liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto

Tällä hetkellä toimin aktiivisesti Suomen Luonnonsuojeluliitto Rovaniemi osastossa hallituksen jäsenenä, Rajat Lapin Kaivoksille ry:n varapuheenjohtajana ja Yläkemijoen kylät ry:n hallituksen jäsenenä.

Ota yhteyttä

Voit tavoittaa minun sähköpostilla: vesa.puuronen@oulu.fi tai puhelimella 050-3203434